RODO

Szczegóły
Kategoria: Strona
Opublikowano
Super użytkownik
Odsłony: 833

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), w związku z art. 37 ust. 1 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz, U. UE.L.2016.119.1) zarządza się, co następuje:

Z dniem 25 maja 2018 roku wyznaczam Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną Pana Michała Pruskiego - radcę prawnego w Kancelarii Prawnej Leśny & Wspólnicy Sp. z o.o., z siedzibą w Gnieźnie, przy ul. Platanowej nr 15.

Czynności Inspektora Ochrony Danych wykonywane będą zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.