logo

   

Międzyszkolne Sieci Współpracy

Szczegóły

 

25 października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Skotnikach odbyło się II spotkanie w ramach „Międzyszkolnej Sieci Współpracy" nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu „Aktywna Tablica".

 

W obradach uczestniczyli: dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Aleksandrowie, dyrektor Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II e-koordynatorzy ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach, nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego w Szkole Podstawowej w Skotnikach, Aleksandrowie i Dąbrowie n/Czarną - opiekunowie sal lekcyjnych wyposażonych w interaktywne monitory dotykowe.

Przebieg spotkania:

  • Omówienie zrealizowanych do chwili obecnej działań w ramach programu „Aktywna Tablica”.
  • Wymiana kontaktów do współpracy z nauczycielami specjalistami (język angielski, niemiecki, informatyka, matematyka).
  • Określenie organizacji kolejnych lekcji otwartych (przedmiot, terminy, tematy zajęć).
  • Wymiana informacji na temat możliwości szkoleń z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.
  • Omówienie doświadczeń, ciekawych innowacyjnych rozwiązań, zastosowanie nowych aplikacji z wykorzystaniem TIK w nauczaniu.

 

 

 


Dnia 31.10.2018 r. w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie odbyło się spotkanie e- koordynatorów działań w zakresie TIK w ramach programu "Aktywna Tablica"

Ustalenia ze spotkania:

Stała współpraca e-koordynatorów i nauczycielskich zespołów samokształceniowych uczestniczących w „Międzyszkolnej Sieci Współpracy" nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu „Aktywna Tablica" w Gminie Aleksandrów.

Utworzenie na stronach internetowych każdej ze szkół uczestniczących w „Międzyszkolnej Sieci Współpracy" nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu „Aktywna Tablica" w Gminie Aleksandrów, zakładki „Aktywna Tablica", która będzie zawierała harmonogram lekcji otwartych, proponowane scenariusze lekcji z wykorzystaniem technologii TIK (tzw. Dobre praktyki) i bieżące sprawozdania z działań podejmowanych w ramach realizacji programu.

Realizacja zapisów § 3 Umowy Nr 404/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. dotyczącej realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica".

Dostarczenie do Urzędu Gminy w Aleksandrowie, w terminie do 30 czerwca 2019 r., sprawozdania z realizacji programu.


 

Dnia 10.12.2018 r. w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie odbyło się spotkanie e- koordynatorów działań w zakresie TIK w ramach programu "Aktywna Tablica" oraz zespołów samokształceniowych zrzeszających nauczycieli uczących w klasach IV - VIII ze szkół podstawowych z terenu Gminy Aleksandrów

Tematyka spotkania:

  • Podsumowanie dotychczasowych działań w zakresie programu "Aktywna Tablica
  • Przykłady wykorzystania oprogramowania zainstalowanego na zakupionych monitorach
  • Ćwiczenia praktyczne w tworzeniu zadań interaktywnych z wykorzystaniem oprogramowania monitorów
  • Analiza stron internetowych zawierających materiały edukacyjne, które mogą być wykorzystywane na lekcjach

 


 

Dnia 4 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną odbyło się spotkanie dyrektorów, e-koordynatorów działań w zakresie TIK w ramach programu „Aktywna Tablica” oraz nauczycieli w ramach zespołów samokształceniowych  ze szkół podstawowych z terenu Gminy Aleksandrów.

Przebieg spotkania:

•Podzielenie się doświadczeniami i ciekawymi rozwiązaniami z wykorzystaniem TIK w nauczaniu przez nauczycieli z terenu Gminy Aleksandrów,

•Omówienie korzyści i doświadczeń wynikających z przeprowadzonych lekcji otwartych,

•Analiza współpracy e-koordynatorów i nauczycieli w ramach „Międzyszkolnej Sieci Współpracy” ze szkół z terenu Gminy Aleksandrów,

•Omówienie tzw. „Dobrych praktyk”, scenariuszy lekcji przygotowanych przez nauczycieli ze szkół z Aleksandrowa, Skotnik i Dąbrowy nad Czarną do wykorzystania na lekcjach z wykorzystaniem monitorów interaktywnych,

•Wymiana ciekawych ćwiczeń z wykorzystaniem monitorów, które mogą uatrakcyjnić lekcje w szkołach.


 

 Dnia 27 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie odbyło się spotkanie dyrektorów, e-koordynatorów działań w zakresie TIK w ramach programu „Aktywna Tablica” oraz nauczycieli w ramach zespołów samokształceniowych  ze szkół podstawowych z terenu Gminy Aleksandrów z terenu Gminy Aleksandrów z przedstawicielami organu prowadzącego szkoły.

Celem spotkania było:

•Podsumowanie działalności zespołów samokształceniowych w ramach „Międzyszkolnej Sieci Współpracy” ze szkół z terenu Gminy Aleksandrów,

•Podsumowanie pracy e-koordynatorów w ramach realizacji projektu „Aktywna Tablica” realizowanego w szkołach w Aleksandrowie, Dąbrowie nad Czarną i w Skotnikach,

•Realizacja zapisów § 3 Umowy Nr 404/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. dotyczącej realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica" pod kątem przygotowania przez dyrektorów sprawozdania z realizacji programu.

   
© by Wojciech Wójcik