Slider

  • images/slide/1.jpg
  • images/slide/2.jpg
  • images/slide/3.jpg
   

logo

   

Rada Pedagogiczna

1. mgr Zdzisław Brandys - przewodniczący
2. mgr Ewa Bińkowska
3. mgr Danuta Chojnacka- Abratkiewicz
4. mgr Ewa Franczak
5. mgr Izabela Nowicz
6. mgr Bożena Patrzykąt
7. mgr Lilla Pajączkowska
8. mgr Anna Rosińska
9. mgr Teresa Stańczyk-Rusek
10. mgr Ewa Trojnar
11. mgr Barbara Wieczorkowska
12. mgr Wiesław Wieczorkowski
13. mgr Barbara Włodarczyk
14. ks. mgr Paweł Tobera
   
© by Wojciech Wójcik