logo

   

Dni wolne od zajęć

Szczegóły

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Szkoły Podstawowej

w Dąbrowie nad Czarną

w sprawie organizacji roku szkolnego

z dnia 14 września 2017 r.

 

Na podstawie p.5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz p.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie nad Czarną w porozumieniu z Organami Szkoły ustala dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018.

- 22 grudnia 2017 r.

- 30 kwietnia 2018 r.

- 2 maja 2018 r.

- 4 maja 2018 r.

- Dzień Patrona Szkoły - 18 maja 2018 r.

- 1 czerwca 2018 r.

 

   
© by Wojciech Wójcik