logo

   

Dni wolne od zajęć

Szczegóły

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Szkoły Podstawowej

w Dąbrowie nad Czarną

w sprawie organizacji roku szkolnego

z dnia 14 września 2018 r.

 

Na podstawie p.5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz p.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie nad Czarną w porozumieniu z Organami Szkoły ustala dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019.

- 2 listopada 2018 r.

- 15 - 17 kwietnia 2019 r. - egzaminy ósmoklasisty

- 29 - 30 kwietnia 2019 r

- 2 maja 2019 r.

- 17 maja 2019 r. - Dzień Patrona Szkoły 

 

   
© by Wojciech Wójcik