logo

   

Dni wolne od zajęć

Szczegóły

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Szkoły Podstawowej

w Dąbrowie nad Czarną

w sprawie organizacji roku szkolnego

z dnia 12 września 2019 r.

 

Na podstawie p.5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz p.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie nad Czarną w porozumieniu z Organami Szkoły ustala dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020.

- 14 października 2019 r.

- 2 - 3 stycznia 2020 r.

- 21 - 23 kwietnia 2020 r. - egzaminy ósmoklasisty

- 18 maja 2020 r. - Dzień Patrona Szkoły 

- 12 czerwca 2020 r.

 

   
© by Wojciech Wójcik