Slider

  • images/slide/1.jpg
  • images/slide/2.jpg
  • images/slide/3.jpg
   

logo

   

Równy start w przyszłość dzieci z Gminy Aleksandrów

Szczegóły

?Równy start w przyszłość dzieci z Gminy Aleksandrów? to projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną od 9 września 2013 r. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Priorytetu IX, działania 9.1, poddziałania 9.1.2.

W projekcie bierze udział 38 uczniów z klas IV-VI. Uczniowie mający trudności w uczeniu się biorą udział w zajęciach dydaktyczno wyrównawczych z języka polskiego (1 grupa), z języka angielskiego (2 grupy) i z matematyki (2 grupy).

Natomiast dzieci chcące rozwijać swoje zainteresowania uczestniczą w kołach zainteresowań: matematycznym (1 grupa), z języka angielskiego (1 grupa) i informatycznym (2 grupy).

Wszystkie grupy są 8 osobowe. Niektórzy uczniowie są objęci więcej niż jednym wsparciem.

Na początku realizacji poszczególnych zajęć wszyscy ich uczestnicy otrzymali tzw. pakiety art. biurowych dla ucznia, z których korzystali w trakcie zajęć. W skład pakietów wchodziły m.in. zeszyty, notesy, długopisy, mazaki, ołówki, bloki, kredki, itp.

Nauczyciele prowadzący zajęcia otrzymali pakiety pomocne przy przygotowaniu materiałów na zajęcia.

Wszystkie zajęcia odbywają się w systemie jeden raz w tygodniu po 2 godziny po zajęciach szkolnych. Dla każdego ucznia w tym dniu jest zakupiony ciepły posiłek, a dla dzieci dojeżdżających do szkoły zorganizowany odwóz.

   
© by Wojciech Wójcik