Slider

  • images/slide/1.jpg
  • images/slide/2.jpg
  • images/slide/3.jpg
   

logo

   

Nowoczesna ekopracownia.

Szczegóły

W ramach wykorzystania pracowni ekologicznej uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną na zajęciach z przyrody w kl. IV-VI, zajęciach z edukacji przyrodniczej i środowiskowej w kl. I-III oraz oddziale zerowym, a także na zajęciach koła ekologicznego będą rozwijać swoją wiedzę na temat otaczającej nas przyrody, a w szczególności:

-        Rozwijać wrażliwość na problemy ochrony środowiska.

-         Skłaniać do zainteresowania się środowiskiem wszystkich uczniów bez względu na ich inne pasje i zdolności.

-         Dostrzegać  zmiany  zachodzące w otaczającym środowisku oraz ich wartościować.

-         Ukazywać  zależności stanu środowiska od działalności człowieka.

-         Ukazywać mechanizmów i skutków niepożądanych zmian.

-         Stwarzać  warunki do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.

-         Rozbudzać zainteresowania dzieci własnym zdrowiem i rozwojem.

-         Prezentować postawy człowieka odpowiedzialnego za swoje zdrowie i za środowisko, świadomego faktu, że każde jego działanie ma wielokierunkowy wpływ na środowisko i zdrowie.

 

W związku z wyposażeniem pracowni w laptop i tablicę interaktywną wraz z głośnikami uczniowie będą mogli przedstawiać przygotowane przez siebie prezentacje wykorzystując zakupiony sprzęt. Na lekcjach wykorzystywane będą filmy edukacyjne, które będzie można oglądać w bardzo dobrej jakości obrazu (tablica interaktywna) i dźwięku (dobrej jakości głośniki) bez telewizora i odtwarzacza DVD. Dzięki zakupionym pomocom edukacyjnym uczniowie będą mogli zakładać hodowle różnorodnych roślin, prowadzić obserwacje oraz dokumentować je za pomocą aparatu cyfrowego. Obecnie aparaty cyfrowe nie tylko robią dobre zdjęcia ale również dobrej jakości nagrania wideo.  Używając wizualizera uczniowie będą mogli na tablicy interaktywnej widzieć w powiększeniu początki hodowli, robić zdjęcia tych obrazów, dodawać notatki. Opiekując się hodowanym zwierzątkiem dzieci będą wyrabiać u siebie odpowiedzialność i systematyczność. Za pomocą zakupionego aparatu cyfrowego uczniowie będą mogli również dokumentować wycieczki edukacyjne zarówno te po najbliższej okolicy, jak i te dalsze organizowane przez nauczycieli, a później zaprezentować je innym.

   
© by Wojciech Wójcik