Slider

  • images/slide/1.jpg
  • images/slide/2.jpg
  • images/slide/3.jpg
   

logo

   

150 lat Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną.

Szczegóły
   

  

  O godzinie 11.00 uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Piotra i Pawła. Nabożeństwo odprawił ksiądz proboszcz Janusz Stanek

 

Po mszy, wszyscy udali się do szkoły, gdzie  kontynuowano obchody jubileuszu. W pięknie udekorowanej sali, Dyrektor Szkoły, Zdzisław Brandys powitał dostojnych gości:  gospodarzy gminy Aleksandrów, Wójta Gminy ? Dionizego Głowackiego, Zastępcę Wójta ? Pawła Mamrota, Przewodniczącego Rady Gminy Aleksandrów ? Tomasza Kowalskiego wraz z Radnymi, przedstawiciela Urzędu marszałkowskiego w Łodzi ? Małgorzatę Kanię, przedstawiciela Kuratorium  Oświaty ? Mirosławę Kozłowska,  przedstawiciela Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia nauczycieli ? Barbarę Śpiewak, Prezesów Stowarzyszeń współpracujących ze szkołą oraz absolwentów, dyrektorów szkół z terenu gminy, emerytowanych nauczycieli , uczniów i pracowników szkoły.

  

  

 

?Jubileusz szkoły jest najlepszą  okazją do sięgnięcia w przeszłość, przywołania pamięci o zdarzeniach i ludziach, współtworzących świadectwo, którego zostaliśmy spadkobiercami. W ciągu 150 lat istnienia,  Szkoła w Dąbrowie nad Czarną  na trwałe wpisuje się w otoczenie tej miejscowości i gminy i jest świadkiem historii pisanej przez Nas wszystkich: uczniów,  nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a także  przyjaciół  i rodziców. Każdy zostawił tu cząstkę swojego życia..? ? powiedział pan Dyrektor w przemowie powitalnej. Następnie głos oddał dostojnym gościom, którzy w swoich wystąpieniach, przekazali wiele ciepłych słów, życzeń i gratulacji, za które serdecznie dziękujemy.

  

  

Następnie w programie znalazł się film przedstawiający historię szkoły od momentu jej powstania aż po dzień dzisiejszy. Część artystyczna obchodów odwoływała się do czasów z początków istnienia szkoły i ukazywała rzeczywistość dziewiętnastowiecznej szkoły, jakże różniącej się od dzisiejszej. Spektakl zaprezentowali uczniowie klas III, V i VI. Akademię uświetnił występ chóru szkolnego, który zaprezentował piosenki o tematyce szkolnej, te dawne i te współczesne. Na zakończenie  nie mogło zabraknąć urodzinowego tortu dla naszej ?Jubilatki? oraz wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

  

 

Po części oficjalnej nasi goście zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły. Mogli zapoznać się z jej historią  oglądając przygotowane specjalnie na tę okazję wystawy, stare zdjęcia, dzienniki, kroniki. Szczególnie dla absolwentów naszej szkoły, wielkim przeżyciem było przeglądanie starych kart kronik, odnajdywanie siebie i kolegów i koleżanek  na zdjęciach klasowych. Do jubileuszu nawiązywały również, zaprojektowane na tę okazję pamiątkowe plakietki, którymi mogliśmy obdarować naszych gości, którzy w podziękowaniu wpisywali się do specjalnej księgi pamiątkowej.

 

Wspólny obiad zakończył uroczystości jubileuszowe. Rocznica była wspaniałą lekcją historii dla najmłodszego pokolenia, a dla byłego i obecnego grona pedagogicznego oraz absolwentów czasem wzruszeń i wspomnień. Atmosfera i nastrój tej uroczystości pozostaną na zawsze w naszej pamięci

 

   
© by Wojciech Wójcik