Slider

  • images/slide/1.jpg
  • images/slide/2.jpg
  • images/slide/3.jpg
   

logo

   

Podziękowania

Szczegóły

Składamy gorące podziękowania wszystkim przybyłym gościom, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość jubileuszu. Zaszczytem dla nas było gościć Was w murach naszej szkoły. Dzięki Wam atmosfera uroczystości była podniosła i niepowtarzalna.

Dziękujemy za przybycie i współtworzenie historii Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną.

Pragniemy również gorąco podziękować przyjaciołom szkoły i sponsorom, bez których pomocy niemożliwe byłoby stworzenie tak wspaniałej oprawy naszej uroczystości. Za wsparcie finansowe i rzeczowe dziękujemy:

-  Dionizemu Głowackiemu - Wójtowi Gminy Aleksandrów i pracownikom Urzędu Gminy w Aleksandrowie;

- Barbarze i Waldemarowi Jęckom, właścicielom firmy WaBa;

-  Monice i Dariuszowi Jędrzejczakom, właścicielom cukierni w Skórkowicach;

- Andrzejowi Borysiewiczowi i Zbigniewowi Grabowskiemu, właścicielom firmy POLTRAK;

- Włodzimierzowi Bieńkowi, właścicielowi Masarni Bieniek.

 

   
© by Wojciech Wójcik