Slider

  • images/slide/1.jpg
  • images/slide/2.jpg
  • images/slide/3.jpg
   

logo

   

DEN i ślubowanie pierwszoklasistów

Szczegóły

 

            Odświętnie ubrane pierwszaki z zapałem recytowały wiersze i śpiewały piosenki przygotowane pod kierunkiem wychowawczyni p. Renaty Pawłowskiej ?Siedleckiej. Następnie złożyły uroczystą przysięgę. Dyrektor Szkoły Zdzisław Brandys dokonał pasowania na ucznia, przyjmując pierwszaków do społeczności uczniowskiej szkoły. Ten ważny moment uczniowie przypieczętowali swoim kciukiem w kronice szkolnej, a ich  rodzice złożyli podpisy. Następnie ksiądz prefekt Adam Głuszek  poświęcił uczniom plecaki i przybory szkolne.  Kolejnym punktem uroczystości były piosenki i życzenia w wykonaniu uczniów zarówno tych najmłodszych jak i starszych , w których mogli wyrazić swoją wdzięczność nauczycielom za ich trud wkładany w wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży.

 

Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły ? Zdzisław Brandys, który w swojej wypowiedzi ciepłymi słowami złożył serdeczne podziękowania i życzenia zebranym nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi. Po przemówieniu dyrektora życzenia wszystkim pracownikom oświaty złożyli: Wójt Gminy Aleksandrów ? pan Dionizy Głowacki i przewodnicząca Rady Rodziców ? pani Marta Kozłowska. Na zakończenie uroczystości wyróżniającym nauczycielom zostały wręczone nagrody wójta i dyrektora szkoły.

   
© by Wojciech Wójcik