Slider

  • images/slide/1.jpg
  • images/slide/2.jpg
  • images/slide/3.jpg
   

logo

   

Obchody Dnia Patrona Szkoły

Szczegóły

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie n. Czarną już od 17 lat nosi imię Jana Pawła II . tegoroczne uroczystości rozpoczęła Msza święta w kościele parafialnym pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Dąbrowie nad Czarną sprawowana przez proboszcza ks. Janusza  Stanka.

Na którą przybyli zaproszeni goście wójt gminy Aleksandrów Dionizy Głowacki, Kierownik GZO w Aleksandrowie Jerzy Pietruszka, Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Dąbrowie n. Czarną Elżbieta Ogrodnik, dyrektorzy szkól podstawowych z terenu gminy Aleksandrów, grono pedagogiczne , pracownicy szkoły, przewodnicząca Rady Rodziców i uczniowie z rodzicami.

Następnie uroczystości przebiegały w budynku szkoły. Tegoroczne obchody przeżywamy pod hasłem Jan Paweł II Dziedzictwo i pamięć. Uczniowie kl. VI przygotowali część artystyczną pod kierunkiem p. Teresy Stańczyk Rusek. W której podkreślali że Jan Paweł II jest wzorem im autorytetem, zostawił po sobie dziedzictwo które chcemy poznawać i zgłębiać a także pamiętać o tych wszystkich ważnych wydarzeniach, które miały miejsce w jego niezwykłym życiu.

Ostatni etap obchodów to rozstrzygnięcie VII Gminnego Konkursu Poezji Karola Wojtyły lub wierszy o Janie Pawle II, którego jesteśmy gospodarzami. W tym roku uczniowie naszej szkoły zajęli następujące miejsca w kategorii kl. I- III Oskar Olczyk zajął II miejsce ,   Piotr Rusek zajął II miejsce w kategorii klas IV ? VI. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni, otrzymali dyplomy i książki oraz zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. 

   
© by Wojciech Wójcik