• images/slide/1.jpg
  • images/slide/2.jpg
  • images/slide/3.jpg
   

logo

   

Lekcja otwarta z katechezy

Szczegóły

13 kwietnia 2016r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie n. Czarną odbyła się lekcja otwarta. Brali w niej udział uczniowie kl. VI a zajęcia przeprowadziła katechetka Teresa Stańczyk Rusek. Na katechezę otwartą przybyli liczni goście: wizytator Kurii  Diecezji Radomskiej ks. dr Dariusz Frydrych, Dziekan dekanatu żarnowskiego ks. Proboszcz Adam Myszkowski, proboszcz parafii w Dąbrowie n. czarną ks. Janusz Stanek, wikariusz parafii ks. Paweł Tobera, dyrektor Szkoły Podstawowej Zdzisław Brandys, doradca metodyczny WODN w Piotrkowie Tryb. Urszula Seredyn oraz katecheci pracujący na terenie dekanatów: żarnowskiego i tomaszowskiego. 

Temat przeprowadzonej katechezy otwartej brzmiał: ?Bóg bogaty w miłosierdzie? nawiązujący do roku miłosierdzia w kościele oraz spotkania papieża Franciszka z młodzieżą całego świata w Krakowie w czasie Światowych Dni Młodzieży. W katechezie wykorzystano nowoczesne środki dydaktyczne. 

Lekcja otwarta z katechezy

   
© by Wojciech Wójcik