• images/slide/1.jpg
  • images/slide/2.jpg
  • images/slide/3.jpg
   

logo

   

225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Szczegóły

Witaj Maj, Trzeci Maj?!

 Słowa tej pieśni trzeciomajowej były mottem odbywającej się w naszej szkole akademii z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. 

4 maja 2016 r. całej społeczności  szkolnej został zaprezentowany montaż słowno- muzyczny podkreślający doniosłość historycznego wydarzenia, przygotowany przez uczniów klasy szóstej. Poza wierszami o tematyce patriotycznej znalazły się w nim pieśni z tego okresu, a także informacje  dające uczniom orientację historyczną. Montaż został ubarwiony krótkim filmem ilustrującym tło wydarzeń trzeciomajowych. Patriotyczny wymiar akademii uświetniały pieśni: ?Bogurodzica?(pieśń średniowieczna, jako wspomnienie najdawniejszej historii Polski), ?Rota? oraz wspólnie odśpiewany ?Mazurek Dąbrowskiego?. Pieśni potwierdzały historyczną ciągłość państwowości polskiej i walkę o niepodległość naszej ojczyzny. Uczniowie ze skupieniem uczestniczyli w obchodach tego ważnego dla Polaków wydarzenia, kształtując właściwe postawy i historyczną świadomość dziejów własnej ojczyzny.

 

   
© by Wojciech Wójcik