• images/slide/1.jpg
  • images/slide/2.jpg
  • images/slide/3.jpg
   

logo

   

Nabór na zajęcia pozalekcyjne z POKL

Szczegóły

W związku z przyznaniem Gminie Aleksandrów dofinansowania do realizacji wniosku o dofinansowanie realizacji projektu projektu ?Inwestycja w dzieci przyszłością Gminy Aleksandrów? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich zgodnie z Umową o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.05.00-10-375/10-00 Szkoła Podstawowa w Dąbrowie nad Czarną prowadzi nabór na zajęcia prowadzone nieodpłatnie w systemie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego w kl. V ? VI, języka polskiego w kl. V, matematyki w kl. VI i informatyki w kl. IV i V w okresie luty 2012 ? czerwiec 2012 w Szkole Podstawowej w Dąbrowie nad |Czarną w wymiarze 2 razy po 2 godziny tygodniowo dla ucznia.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (12 dzieci w każdej grupie), decyzję o zakwalifikowaniu ucznia na odpowiednie zajęcia podejmie Komisja rekrutacyjna biorąc pod uwagę: oceny roczne; opinie nauczycieli; rozmowy z rodzicami; wskazania PPP; wyniki sprawdzianów zewnętrznych i wyniki testu kwalifikacyjnego a także niski dochód na członka rodziny. Dla potrzeb realizacji projektu będzie uruchomiony dodatkowy kurs autobusu szkolnego po zajęciach dodatkowych.

 

   
© by Wojciech Wójcik