• images/slide/1.jpg
  • images/slide/2.jpg
  • images/slide/3.jpg
   

logo

   

Ogłoszenie dla uczniów i rodziców kl. 0 - VII

Szczegóły

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie n. czarną z dnia 14 września 2018r. w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć wychowawczo – dydaktycznych zawiadamia się, że w dniach 15, 16, 17 kwietnia 2019r. nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne -egzamin ósmoklasisty.

   
© by Wojciech Wójcik