Slider

  • images/slide/1.jpg
  • images/slide/2.jpg
  • images/slide/3.jpg
   

logo

   

Ogłoszenie dla uczniów i rodziców

Szczegóły

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie n. Czarną z dnia 14 września 2018r. w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć wychowawczo – dydaktycznych zawiadamia się, że w dniach 29, 30 kwietnia i 2 maja 2019r. nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne.

   
© by Wojciech Wójcik