Slider

  • images/slide/1.jpg
  • images/slide/2.jpg
  • images/slide/3.jpg
   

logo

   

ZAWIADOMIENIE

Szczegóły

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  w Dąbrowie nad Czarną jest realizowany projekt  „Fonoholizm – hit czy mit? – skala zagrożenia dla Powiatu Piotrkowskiego”.     Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie świadomości uczniów w zakresie szans i zagrożeń wynikających z korzystania z telefonu komórkowego, a także poszerzenie wiedzy dotyczącej sposobów radzenia sobie z niewłaściwymi zachowaniami – kształtowanie postaw społecznych sprzyjających życiu bez nałogów.  

 

   
© by Wojciech Wójcik