Slider

  • images/slide/1.jpg
  • images/slide/2.jpg
  • images/slide/3.jpg
   

logo

   

Wizyta nauczycieli w Grecji w ramach partnerskiego projektu szkół Comenius

Szczegóły

Podczas wizyty każda ze szkół przedstawiła działania, które były prowadzone w ramach projektu od początku jego realizacji, oraz prezentacje na temat poszczególnych krajów, które służyły wzajemnemu poznaniu naszych kultur i narodów.
Wszyscy nauczyciele mieli również okazję zwiedzić okolice Alexandrii, Thesaloniki i Verginę.  Wizyty w muzeach i ważnych miejscach historycznych znacznie przybliżyły im kulturę i historię narodu greckiego.
Wizyta w Grecji była interesująca i istotna dla prowadzonego projektu. Koordynatorzy państw partnerskich ustalili plan działania na kolejne miesiące współpracy oraz szczegóły pierwszego wyjazdu zagranicznego do Hiszpanii uczniów wszystkich szkół partnerskich , który ma odbyć się wiosną tego roku.

   
© by Wojciech Wójcik