Slider

  • images/slide/1.jpg
  • images/slide/2.jpg
  • images/slide/3.jpg
   

logo

   

Zajęcia pozalekcyjne z POKL

Szczegóły

Zajęcia z języka polskiego prowadzone są metodą projektu. Treści nauczania realizowane są w ramach koła dziennikarskiego i powiązane są z twórczymi działaniami uczniów. W trakcie zajęć uczestnicy poznają warsztat pracy dziennikarza, rozwijają kompetencje językowe i uświadamiają sobie społeczną rolę prasy. Tworząc gazetkę szkolną praktycznie zdobywają pożądane wiadomości. Zajęcia te odbywają się w korelacji z informatyką, ponieważ uczniowie uczą się korzystania z programów komputerowych, min. Word i Publisher. Na zajęcia uczęszczają bardzo chętnie, angażują się w pracę i jednocześnie solidnie wywiązują się z powierzonych obowiązków.
Na zajęciach z matematyki  uczniowie uzupełniają braki w wiadomościach matematycznych i praktycznie utrwalają umiejętności zdobyte na lekcjach matematyki.  W trakcie zajęć uczestnicy rozwiązują zadania ze sprawdzianów kompetencyjnych z lat ubiegłych, aby oswoić się z formułą egzaminu, czasowo rozłożyć prawidłowo czas, by w kwietniu zdążyli z rozwiązaniem wszystkich zadań. W czasie zajęć uczniowie korzystają z tablicy interaktywnej i  Internetu.  Chętnie uczestniczą w zajęciach i aktywnie w nich uczestniczą.
Podczas zajęć z j. angielskiego  uczniowie zdobywają wiedzę na temat Unii Europejskiej, jej historii, państw członkowskich i najważniejszych instytucji europejskich.  Tematyka zajęć pozwala na wzbogacenie  słownictwa oraz ćwiczenie  sprawności pisania, czytania i mówienia. Ponadto, uczniowie wykorzystują komputer i Internet do wyszukiwania wiadomości i tworzenia prezentacji multimedialnych na temat poszczególnych państw UE.
Na zajęciach z informatyki uczniowie uczą się korzystać z Internetu jako ważnego źródła informacji. Potrafią wyszukiwać i selekcjonować informacje z Internetu. Poznają funkcjonalność komunikatorów internetowych i poczty elektronicznej.  Zdobywają praktyczne umiejętności instalowania i korzystania z różnych edukacyjnych programów multimedialnych. Również sami przygotowują tematyczne prezentacje multimedialne.

   
© by Wojciech Wójcik