• images/slide/1.jpg
  • images/slide/2.jpg
  • images/slide/3.jpg
   

logo

   

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Kreatywne prace plastyczne”

Szczegóły

 

* Popandemiczna arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.

 * Inicjowanie i promowanie dziecięcej twórczości plastycznej we współpracy z nauczycielami i placówkami edukacyjnymi w Polsce i za granicą.

 Cele szczegółowe:

 * Prowadzenie prawdziwie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój dziecka, a szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci i uwagi.

* Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń i polisensorycznego poznawania stymulującego rozwój dziecka.

* Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka.

* Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem dziecka za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.

* Rozwijanie samodzielności, wzmacnianie poczucia sprawczości i wiary we własne możliwości.

* Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie materiałów zawierających plastik.

* Zewnętrzna promocja placówek oświatowych.

* Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami.

Zajęcia plastyczne inspirowane są blogiem Kreatywne Prace Plastyczne. Wybrane przez organizatora zdjęcia prac plastycznych dzieci będą systematycznie publikowane w mediach społecznościowych, głównie na stronie Fb KPP, Pinterest KPP oraz na blogu KPP w celu ich szerokiej prezentacji i popularyzacji dziecięcej twórczości plastycznej.

Na stronie ZSP w Dąbrowie nad Czarną będą publikowane raz w miesiącu wybrane prace uczniów. Poniżej prace wykonane we wrześniu, których tematem były astry malowane na kaszy.

   
© by Wojciech Wójcik