• images/slide/1.jpg
  • images/slide/2.jpg
  • images/slide/3.jpg
   

logo

   

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Kreatywne prace plastyczne”

Szczegóły

Główne cele projektu to:

* Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez działania plastyczne.

 * Arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.

 * Inicjowanie i promowanie dziecięcej twórczości plastycznej we współpracy z nauczycielami/pedagogami/terapeutami prowadzący projekt.

 Cele szczegółowe:

 * Prowadzenie prawdziwie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój, a szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci, uwagi i mowy.

* Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń i polisensorycznego poznawania stymulującego rozwój.

* Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka.

* Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.

* Rozwijanie samodzielności, wzmacnianie poczucia sprawczości i wiary we własne możliwości.

* Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie materiałów zawierających plastik.

* Zewnętrzna promocja placówek oświatowych.

* Współpraca nauczycieli - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Zajęcia plastyczne inspirowane są blogiem Kreatywne Prace Plastyczne. Wybrane przez organizatora zdjęcia prac plastycznych dzieci będą sysytematycznie publikowane w mediach społecznościowych, głównie na stronie Fb KPP, Pinterest KPP oraz na blogu KPP w celu ich szerokiej prezentacji i popularyzacji dziecięcej twórczości plastycznej.

Na stronie ZSP w Dąbrowie nad Czarną będą publikowane prace uczniów.

 

Poniżej prace wykonane we wrześniu (Słoneczniki malowane na materiale higienicznym) i w   październiku (Dynia wykonana techniką mieszaną). 


   
© by Wojciech Wójcik