• images/slide/1.jpg
  • images/slide/2.jpg
  • images/slide/3.jpg
   

logo

   

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

Szczegóły

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

Z kulturą mi do twarzy”

 

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie z klasy IV, V, VI i VII oraz dzieci z grupy,,Biedroneczki,,,Słoneczkai klasa ,,0 z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dąbrowie nad Czarną przystąpili do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ,,Z kulturą mi do twarzy” . Miał on na celu wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej, etnicznej, kształtowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób oraz promowanie wysokiej kultury i wrażliwości na piękno.

Dzieci i uczniowie wykonali ponad 25 zadań z 4 modułów.

Realizacja zadań projektowych wpłynęła bardzo pozytywnie na uczniów i dzieci, ponieważ uczestnictwo w projekcie pozwoliło im poznać różne oblicza szeroko rozumianej Kultury. Ciekawe zadania pozwoliły niewątpliwie zaktywizować i zmobilizować wszystkich do aktywnego udziału w projekcie, tym samym zwiększając ich pewność siebie, samodyscyplinę oraz otwartość na innych, jak również na nowe wyzwania.

 

Udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym ,,Z kulturą mi do twarzy” wprowadził dzieci i uczniów w świat tak ważnych dziś wartości jak: współpraca, solidarność, altruizm, patriotyzm, wskazał prawidłowe wzorce postępowania oraz zwrócił uwagę na budowanie pozytywnych relacji społecznychsprzyjających ich bezpiecznemu rozwojowi.


   
© by Wojciech Wójcik