• images/slide/1.jpg
  • images/slide/2.jpg
  • images/slide/3.jpg
   

logo

   

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką”

Szczegóły

  W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie z klasy VI przystąpili do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego ,,Zabawa sztuką” . Głównym celem projektu było propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.


   
© by Wojciech Wójcik