Slider

  • images/slide/1.jpg
  • images/slide/2.jpg
  • images/slide/3.jpg
   

logo

   

Zebranie z rodzicami

Szczegóły

13.09.2013 o godzinie 13.00 odbędzie się zebranie ogólne z rodzicami. Następnie w klasach odbędą się pierwsze zebrania rodziców z wychowawcami poszczególnych klas, na których zostaną wybrani na ten rok szkolny przedstawiciele do Rad Klasowych i Rady Szkoły. Po zebraniach klasowych nastąpi ukonstytuowanie się nowej Rady Rodziców Szkoły.

   
© by Wojciech Wójcik