Slider

  • images/slide/1.jpg
  • images/slide/2.jpg
  • images/slide/3.jpg
   

logo

   

Rozpoczęcie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu z POKLu

Szczegóły

9 września 2013r. rozpoczęły się zajęcia z projektu

?Równy start w przyszłość dzieci z Gminy Aleksandrów ?

Rozpoczęcie Projektu

Od dnia 09.09.2013r. w Szkole Podstawowej w Dąbrowie n. Czarną w ramach projektu ?Równy start w przyszłość dzieci z Gminy Aleksandrów odbywają się zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z klas IV - VI.

Dla dzieci mających trudności w uczeniu się - zajęcia  dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego, z języka angielskiego i matematyki.

Natomiast dla dzieci chcących rozwijać swoje zainteresowania zajęcia w formie kół zainteresowań z języka angielskiego, matematyki i informatyki.

   
© by Wojciech Wójcik