Slider

  • images/slide/1.jpg
  • images/slide/2.jpg
  • images/slide/3.jpg
   

logo

   

Zebranie z rodzicami.

Szczegóły

Na zebraniu ogólnym p. Dyrektor, Zdzisław Brandys przedstawił wnioski z nadzoru za poprzedni rok szkolny w zakresie nauczania, wychowania i opieki, oraz przedstawił kalendarz nowego roku 2013/2014. Wybrani zostali członkowie Rady Rodziców, której przewodniczącą została p. Barbara Król a zastępcą p. Renata Nejman. Po zebraniu ogólnym odbyło się pierwsze spotkanie Rady i Dyrektora Szkoły, na którym ustalono plan działań na nowy rok szkolny.

 

   
© by Wojciech Wójcik