• images/slide/1.jpg
  • images/slide/2.jpg
  • images/slide/3.jpg
   

logo

   

Aktualności

Nowa pracownia komputerowa

Szczegóły

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie nad Czarną została laureatem ogólnopolskiego konkursu dla szkół #OSEWyzwanie, organizowanego był przez Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. 

Konkurs był adresowany do wszystkich szkół w Polsce z miejscowości do 50 tysięcy mieszkańców. Do wygrania było 800 mobilnych pracowni komputerowych.

Celem konkursu było podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, ale przede wszystkim umożliwienie szkołom szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego Internetu, z którego nasza szkoła już korzysta.

 

W ramach konkursu nasza szkoła:

•zgłosiła szkołę do projektu OSE i programu mLegitymacja szkolna.

•przeprowadziła eliminacje szkolne i wysłała zwycięską pracę konkursową ucznia kl. VIII Patryka Rygały pt. „Smart Szkoła”.

•zorganizowała i zgłosiła inicjatywę w ramach tegorocznego Europejskiego Tygodnia Kodowanie(#CodeWeek2019), a także zgłosiła Zdzisława Brandysa - nauczyciela informatyki do OSEHero.

W ramach tegorocznego Europejskiego Tygodnia Kodowania (#CodeWeek2019) wspólnie z partnerami projektu Erasmus+ zorganizowaliśmy Tydzień Kodowania w naszej szkole.

 Wszystkie te działania zostały wysoko ocenione, dzięki czemu  wygraliśmy mobilną pracownię komputerową składającą się z 15 laptopów. Zostaliśmy jedynym laureatem z powiatu piotrkowskiego.

Na wojewódzkiej konferencji w Łodzi w dniu 29 listopada 2019 r. Dyrektor Szkoły Łukasz Przybył oficjalnie odebrał dla naszej szkoły certyfikat potwierdzający otrzymanie pracowni.

Sama pracownia ma dotrzeć do nas w bieżącym roku szkolnym, a w najbliższym czasie zaczniemy wydawać pierwsze legitymacje wyświetlane na telefonach w ramach portalu mObywatel.

 

Konferencja w Łodzi - OSE Regio

 

Rekonstrukcja

Szczegóły

 1 września 1939 roku atakiem wojsk III Rzeszy na Polskę rozpoczął się największy konflikt zbrojny w historii – II wojna światowa. Działania wojenne ogarnęły niemal całą Europę, wschodnią i południowo – wschodnią Azję, Afrykę północną, część Bliskiego Wschodu i oceany, a także epizodycznie Amerykę Północną. Poza większością państw europejskich i ich koloniami w wojnie brały udział także państwa Ameryki Północnej i Południowej oraz Azji. Według różnych szacunków wojna pochłonęła od 50 do 78 milionów istnień. W tym roku 1 września obchodziliśmy 80-lecie wybuchu II wojny światowej. W naszej szkole aktorzy z grupy rekonstrukcyjnej przybliżyli uczniom wydarzenia z września 1939 roku. Uczniowie mieli możliwość poznać obejrzenia jak wyglądało umundurowanie i uzbrojenie żołnierzy polskich.

Rekonstrukcja

 

Zawiadomienie

Szczegóły

W dniu 5 listopada 2019r. pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim  przeprowadzą zajęcia w klasach IV – VI, które zostały zaplanowane w projekcie „Tonoholizm – hit czy mit?”

Na godzinę 11.00 zapraszamy Rodziców uczniów na spotkanie z przedstawicielami poradni. W czasie spotkania będzie można uzyskać odpowiedź na nurtujące Państwa pytania.

 

                                                                                  Zapraszamy

 

 

Dzień Edukacji Narodowej

Szczegóły

W dniu 11 października 2019r. w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Dąbrowie n. Czarną odbyła się  uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej w której wzięli udział zaproszeni goście  – Paweł Mamrot   Wójt Gminy Aleksandrów, Jerzy Pietruszka Kierownik GZO w Aleksandrowie, ks. Sławomir Spychaj Proboszcz Parafii w Dąbrowie n. Czarną,  emerytowani nauczyciele  oraz  rodzice i uczniowie. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Dąbrowie n. Czarną  Pan Łukasz Przybył  powitał wszystkich zgromadzonych. W dalszej części spotkania  uczniowie klasy VII  zaprezentowali program artystyczny. 

Uroczystość stała się okazją do wręczenia nagród nauczycielom za ich wyróżniającą pracę z uczniami i osiągnięcia dydaktyczne. Następnie życzenia nauczycielom i pracownikom oświaty z okazji ich święta złożył Wójt Gminy Aleksandrów i Przewodnicząca Rady  Rodziców Pani Agnieszka Wujek. 

Dzień Edukacji Narodowej

 

ZAWIADOMIENIE

Szczegóły

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  w Dąbrowie nad Czarną jest realizowany projekt  „Fonoholizm – hit czy mit? – skala zagrożenia dla Powiatu Piotrkowskiego”.     Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie świadomości uczniów w zakresie szans i zagrożeń wynikających z korzystania z telefonu komórkowego, a także poszerzenie wiedzy dotyczącej sposobów radzenia sobie z niewłaściwymi zachowaniami – kształtowanie postaw społecznych sprzyjających życiu bez nałogów.  

 

 

Sport

Szczegóły

W dniu 17 września 2019 r. w Wolborzu odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach przełajowych.

Najlepsze wyniki 

2 miejsce – Rusek Filip 

5 miejsce – Rusek Wiktor 

6 miejsce – Nejman Julia 

7 miejsce – Kowalska Kinga 

14 miejsce – Poradowska Julia 

35 miejsce – Moliński Wiktor 

 

W każdym biegu startowało od 80 do 130 zawodników 

Biegi przełajowe w Wolborzu

 

80 rocznica wybuchu II wojny światowej

Szczegóły

17 września 2019r. w Szkole Podstawowej w Dąbrowie n. Czarną uczniowie klasy piątej pod kierunkiem wychowawcy Ewy Franczak, przedstawili montaż muzyczno – słowny poświęcony 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uczniowie przybliżyli słuchaczom okoliczności i przebieg wydarzeń z września 1939r. W akademii wykorzystano film „Wrzesień 1939 – IV rozbiór Polski” oraz piosenkę „Dnia pierwszego września …” z filmu „Zakazane piosenki”. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem przysłuchiwali się występom. Po akademii wszyscy uczniowie i nauczyciele uczcili minutą ciszy pamięć, tych którzy oddali życie za wolność naszej ojczyzny. 

Akademia z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Szczegóły

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 2 września 2019 r. Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza uczniów i rodziców na Mszę Św. o godz. 8.00 do kościoła parafialnego w Dąbrowie nad Czarną, a następnie do świetlicy w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie nad Czarną.

 

Ogłoszenie

Szczegóły

Informujemy, że odbiór kart rowerowych przez uczniów, którzy w tym roku szkolnym zdali egzamin na kartę rowerową będzie możliwy w sekretariacie szkoły po 5 lipca 2019 r.

 

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Szczegóły

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 rozpocznie się 19 czerwca 2019 r. o godz. 8.00 Mszą Św. w kościele parafialnym w Dąbrowie nad Czarną. Następnie uroczystości przeniosą się na salę gimnastyczną.

 

Ogłoszenie dla rodziców

Szczegóły

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną informuje rodziców o możliwości szerszego zapoznania z procedurami omawianymi na zebraniu z rodzicami w dniu 31 maja 2019 r.

Dokument jest do porania tutaj.

 

Dzień Patrona - 2019

Szczegóły

21 maja obchodziliśmy wspólnie Dzień Patrona Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Paweł Mamrot wójt Gminy Aleksandrów, Jerzy Pietruszka kierownik GZO, Elżbieta Ogrodnik –Cholewka była dyrektor gimnazjum, Ks. Sławomir Spychaj proboszcz tutejszej parafii, dyrektorzy szkół podstawowych z terenu gminy Aleksandrów, Danuta Leśniewska pielęgniarka szkolna oraz dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracyjni, przedstawiciele Rady Rodziców i uczniowie obydwu szkół. 

Święto rozpoczęła uroczysta Msza Święta, którą celebrował proboszcz, ks. Sławomir Spychaj,  a  homilię wygłosił ks. Władysław Mąkosa.

Kolejną częścią świętowania była akademia poświęcona obydwu patronom, Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu i Janowi Pawłowi II, która miała miejsce na hali gimnastycznej. Występ artystyczny przygotowali wspólnie uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum pod kierunkiem  pani dyrektor Anety Gwardy i księdza Władysława Mąkosy. Występujący przybliżyli wszystkim postacie Wielkich Patronów uświetniając występ śpiewem przy akompaniamencie pani Danuty Chojnackiej- Abratkiewicz.

Zakończeniem uroczystości patronalnej był XII Gminny Konkurs Recytatorski wierszy Karola Wojtyły i o Janie Pawle II. Wzięli w nim udział przedstawiciele szkół podstawowych z terenu Gminy Aleksandrów.

W kategorii klas I-III klasyfikacja przedstawiała się następująco:

1 miejsce Martyna Wroniszewska – Szkoła Podstawowa w Skotnikach

2 miejsce Julia Morawska – Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie

3 miejsce Jakub Stańczyk – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie nad Czarną.

W klasach IV- VIII poszczególne miejsca zajęli:

1 miejsce Oliwia Komor – Szkoła Podstawowa w Skotnikach,

2 miejsce  ex quo Klaudia Krzyżanowska – Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie i Maja Rusek –Szkoła Podstawowa w Dąbrowie nad Czarną. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe. Dzień przebiegał w miłej i życzliwej atmosferze.

Dzień Patrona Szkoły - 2019

 

Ogłoszenie dla uczniów i rodziców

Szczegóły

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie n. Czarną z dnia 14 września 2018r. w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć wychowawczo – dydaktycznych zawiadamia się, że w dniach 29, 30 kwietnia i 2 maja 2019r. nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne.

 

Informacja dla rodziców

Szczegóły

Informacja dla rodziców

Informujemy, że od dnia 11.04.2019 (od czwartku) akcja strajkowa zostaje zawieszona. Oznacza to powrót do normalnego trybu pracy zgodnie z rozkładem zajęć.

 

Rekrutacja 2019/2020

Szczegóły

Do końca marca 2019 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną przyjmowane są zgłoszenia dzieci do klasy "0" (oddziału przedszkolnego) i klasy I na rok szkolny 2019/2020.

Odpowiednie druki są do pobrania ze strony WWW szkoły z zakładki DOKUMENTY, a także w sekretariacie szkoły.

 
   
© by Wojciech Wójcik