• images/slide/1.jpg
 • images/slide/2.jpg
 • images/slide/3.jpg
   

logo

   

Aktualności

Sport

Szczegóły

W dniu 17 września 2019 r. w Wolborzu odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach przełajowych.

Najlepsze wyniki 

2 miejsce – Rusek Filip 

5 miejsce – Rusek Wiktor 

6 miejsce – Nejman Julia 

7 miejsce – Kowalska Kinga 

14 miejsce – Poradowska Julia 

35 miejsce – Moliński Wiktor 

 

W każdym biegu startowało od 80 do 130 zawodników 

Biegi przełajowe w Wolborzu

 

80 rocznica wybuchu II wojny światowej

Szczegóły

17 września 2019r. w Szkole Podstawowej w Dąbrowie n. Czarną uczniowie klasy piątej pod kierunkiem wychowawcy Ewy Franczak, przedstawili montaż muzyczno – słowny poświęcony 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uczniowie przybliżyli słuchaczom okoliczności i przebieg wydarzeń z września 1939r. W akademii wykorzystano film „Wrzesień 1939 – IV rozbiór Polski” oraz piosenkę „Dnia pierwszego września …” z filmu „Zakazane piosenki”. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem przysłuchiwali się występom. Po akademii wszyscy uczniowie i nauczyciele uczcili minutą ciszy pamięć, tych którzy oddali życie za wolność naszej ojczyzny. 

Akademia z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Szczegóły

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 2 września 2019 r. Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza uczniów i rodziców na Mszę Św. o godz. 8.00 do kościoła parafialnego w Dąbrowie nad Czarną, a następnie do świetlicy w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie nad Czarną.

 

Ogłoszenie

Szczegóły

Informujemy, że odbiór kart rowerowych przez uczniów, którzy w tym roku szkolnym zdali egzamin na kartę rowerową będzie możliwy w sekretariacie szkoły po 5 lipca 2019 r.

 

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Szczegóły

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 rozpocznie się 19 czerwca 2019 r. o godz. 8.00 Mszą Św. w kościele parafialnym w Dąbrowie nad Czarną. Następnie uroczystości przeniosą się na salę gimnastyczną.

 

Ogłoszenie dla rodziców

Szczegóły

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną informuje rodziców o możliwości szerszego zapoznania z procedurami omawianymi na zebraniu z rodzicami w dniu 31 maja 2019 r.

Dokument jest do porania tutaj.

 

Dzień Patrona - 2019

Szczegóły

21 maja obchodziliśmy wspólnie Dzień Patrona Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Paweł Mamrot wójt Gminy Aleksandrów, Jerzy Pietruszka kierownik GZO, Elżbieta Ogrodnik –Cholewka była dyrektor gimnazjum, Ks. Sławomir Spychaj proboszcz tutejszej parafii, dyrektorzy szkół podstawowych z terenu gminy Aleksandrów, Danuta Leśniewska pielęgniarka szkolna oraz dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracyjni, przedstawiciele Rady Rodziców i uczniowie obydwu szkół. 

Święto rozpoczęła uroczysta Msza Święta, którą celebrował proboszcz, ks. Sławomir Spychaj,  a  homilię wygłosił ks. Władysław Mąkosa.

Kolejną częścią świętowania była akademia poświęcona obydwu patronom, Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu i Janowi Pawłowi II, która miała miejsce na hali gimnastycznej. Występ artystyczny przygotowali wspólnie uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum pod kierunkiem  pani dyrektor Anety Gwardy i księdza Władysława Mąkosy. Występujący przybliżyli wszystkim postacie Wielkich Patronów uświetniając występ śpiewem przy akompaniamencie pani Danuty Chojnackiej- Abratkiewicz.

Zakończeniem uroczystości patronalnej był XII Gminny Konkurs Recytatorski wierszy Karola Wojtyły i o Janie Pawle II. Wzięli w nim udział przedstawiciele szkół podstawowych z terenu Gminy Aleksandrów.

W kategorii klas I-III klasyfikacja przedstawiała się następująco:

1 miejsce Martyna Wroniszewska – Szkoła Podstawowa w Skotnikach

2 miejsce Julia Morawska – Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie

3 miejsce Jakub Stańczyk – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie nad Czarną.

W klasach IV- VIII poszczególne miejsca zajęli:

1 miejsce Oliwia Komor – Szkoła Podstawowa w Skotnikach,

2 miejsce  ex quo Klaudia Krzyżanowska – Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie i Maja Rusek –Szkoła Podstawowa w Dąbrowie nad Czarną. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe. Dzień przebiegał w miłej i życzliwej atmosferze.

Dzień Patrona Szkoły - 2019

 

Ogłoszenie dla uczniów i rodziców

Szczegóły

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie n. Czarną z dnia 14 września 2018r. w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć wychowawczo – dydaktycznych zawiadamia się, że w dniach 29, 30 kwietnia i 2 maja 2019r. nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne.

 

Informacja dla rodziców

Szczegóły

Informacja dla rodziców

Informujemy, że od dnia 11.04.2019 (od czwartku) akcja strajkowa zostaje zawieszona. Oznacza to powrót do normalnego trybu pracy zgodnie z rozkładem zajęć.

 

Rekrutacja 2019/2020

Szczegóły

Do końca marca 2019 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną przyjmowane są zgłoszenia dzieci do klasy "0" (oddziału przedszkolnego) i klasy I na rok szkolny 2019/2020.

Odpowiednie druki są do pobrania ze strony WWW szkoły z zakładki DOKUMENTY, a także w sekretariacie szkoły.

 

Konkurs bajek

Szczegóły

Dnia 19 marca  2019r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie n. Czarną odbyła się kolejna edycja konkursu czytelniczego dla uczniów klas młodszych,  przygotowany przez panią Barbarę Włodarczyk. W tym roku tematyka dotyczyła „krainy legend”. Uczniowie odpowiadali na pytania związane z treścią legend Anny Świrszczyńskiej, biografię autorki. Rozwiązywali krzyżówkę, dopasowywali bohaterów i przedmioty do właściwych legend. Drużynowy charakter konkursu skłaniał do współpracy, wspólnego podejmowania decyzji i dobrej zabawy. 

Uczniowie klasy II i III wykazali się dużą wiedzą i za swoje umiejętności otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe, które wręczył p. dyrektor Łukasz Przybył. 

I miejsce zajęli:Julia Poradowska 

Jakub Stańczyk 

Kacper Jakubczyk 

II miejsce:Amelia Wiatr 

Julia Lewandowska 

Dawid Kozłowski 

III miejsce:Lena Gębicka

Jakub Dębowski 

Patryk Zapała 

 
 

Międzyszkolne Sieci Współpracy

Szczegóły

 

25 października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Skotnikach odbyło się II spotkanie w ramach „Międzyszkolnej Sieci Współpracy" nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu „Aktywna Tablica".

 

W obradach uczestniczyli: dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Aleksandrowie, dyrektor Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II e-koordynatorzy ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach, nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego w Szkole Podstawowej w Skotnikach, Aleksandrowie i Dąbrowie n/Czarną - opiekunowie sal lekcyjnych wyposażonych w interaktywne monitory dotykowe.

Przebieg spotkania:

 • Omówienie zrealizowanych do chwili obecnej działań w ramach programu „Aktywna Tablica”.
 • Wymiana kontaktów do współpracy z nauczycielami specjalistami (język angielski, niemiecki, informatyka, matematyka).
 • Określenie organizacji kolejnych lekcji otwartych (przedmiot, terminy, tematy zajęć).
 • Wymiana informacji na temat możliwości szkoleń z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.
 • Omówienie doświadczeń, ciekawych innowacyjnych rozwiązań, zastosowanie nowych aplikacji z wykorzystaniem TIK w nauczaniu.

 

 

 


Dnia 31.10.2018 r. w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie odbyło się spotkanie e- koordynatorów działań w zakresie TIK w ramach programu "Aktywna Tablica"

Ustalenia ze spotkania:

Stała współpraca e-koordynatorów i nauczycielskich zespołów samokształceniowych uczestniczących w „Międzyszkolnej Sieci Współpracy" nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu „Aktywna Tablica" w Gminie Aleksandrów.

Utworzenie na stronach internetowych każdej ze szkół uczestniczących w „Międzyszkolnej Sieci Współpracy" nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu „Aktywna Tablica" w Gminie Aleksandrów, zakładki „Aktywna Tablica", która będzie zawierała harmonogram lekcji otwartych, proponowane scenariusze lekcji z wykorzystaniem technologii TIK (tzw. Dobre praktyki) i bieżące sprawozdania z działań podejmowanych w ramach realizacji programu.

Realizacja zapisów § 3 Umowy Nr 404/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. dotyczącej realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica".

Dostarczenie do Urzędu Gminy w Aleksandrowie, w terminie do 30 czerwca 2019 r., sprawozdania z realizacji programu.


 

Dnia 10.12.2018 r. w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie odbyło się spotkanie e- koordynatorów działań w zakresie TIK w ramach programu "Aktywna Tablica" oraz zespołów samokształceniowych zrzeszających nauczycieli uczących w klasach IV - VIII ze szkół podstawowych z terenu Gminy Aleksandrów

Tematyka spotkania:

 • Podsumowanie dotychczasowych działań w zakresie programu "Aktywna Tablica
 • Przykłady wykorzystania oprogramowania zainstalowanego na zakupionych monitorach
 • Ćwiczenia praktyczne w tworzeniu zadań interaktywnych z wykorzystaniem oprogramowania monitorów
 • Analiza stron internetowych zawierających materiały edukacyjne, które mogą być wykorzystywane na lekcjach

 


 

Dnia 4 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną odbyło się spotkanie dyrektorów, e-koordynatorów działań w zakresie TIK w ramach programu „Aktywna Tablica” oraz nauczycieli w ramach zespołów samokształceniowych  ze szkół podstawowych z terenu Gminy Aleksandrów.

Przebieg spotkania:

•Podzielenie się doświadczeniami i ciekawymi rozwiązaniami z wykorzystaniem TIK w nauczaniu przez nauczycieli z terenu Gminy Aleksandrów,

•Omówienie korzyści i doświadczeń wynikających z przeprowadzonych lekcji otwartych,

•Analiza współpracy e-koordynatorów i nauczycieli w ramach „Międzyszkolnej Sieci Współpracy” ze szkół z terenu Gminy Aleksandrów,

•Omówienie tzw. „Dobrych praktyk”, scenariuszy lekcji przygotowanych przez nauczycieli ze szkół z Aleksandrowa, Skotnik i Dąbrowy nad Czarną do wykorzystania na lekcjach z wykorzystaniem monitorów interaktywnych,

•Wymiana ciekawych ćwiczeń z wykorzystaniem monitorów, które mogą uatrakcyjnić lekcje w szkołach.


 

 Dnia 27 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie odbyło się spotkanie dyrektorów, e-koordynatorów działań w zakresie TIK w ramach programu „Aktywna Tablica” oraz nauczycieli w ramach zespołów samokształceniowych  ze szkół podstawowych z terenu Gminy Aleksandrów z terenu Gminy Aleksandrów z przedstawicielami organu prowadzącego szkoły.

Celem spotkania było:

•Podsumowanie działalności zespołów samokształceniowych w ramach „Międzyszkolnej Sieci Współpracy” ze szkół z terenu Gminy Aleksandrów,

•Podsumowanie pracy e-koordynatorów w ramach realizacji projektu „Aktywna Tablica” realizowanego w szkołach w Aleksandrowie, Dąbrowie nad Czarną i w Skotnikach,

•Realizacja zapisów § 3 Umowy Nr 404/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. dotyczącej realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica" pod kątem przygotowania przez dyrektorów sprawozdania z realizacji programu.

 

Program - Aktywna Tablica

Szczegóły

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017–2019 – „Aktywna tablica”  do naszej szkoły zakupiono 2 interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu 65 cali z systemem Android . Zakup monitorów uatrakcyjni prowadzone zajęcia i jednocześnie zapewni nauczycielowi lepszy dostęp do nowych technologii i powiększy bazę środków dydaktycznych.

Zakupione w ramach Programu pomoce dydaktyczne wykorzystujemy przede wszystkim w toku realizacji podstawy programowej w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedmiotów: informatyka, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, język polski. Wykorzystanie interaktywnych pomocy dydaktycznych pozwala na prezentowanie treści kształcenia w bardziej interesujący sposób, pozwalając tym samym, na wielozmysłowe odbieranie przez uczniów treści prezentowanych przez nauczyciela. Od zastosowania technologii dotykowej oczekujemy wzrostu dynamiki lekcji, dzięki zwiększeniu zakresu elementów skutecznego uczenia się (widzenie, słyszenie, mówienie, działanie), co pozytywnie wpływa na poziom zrozumienia oraz przyswajania omawianych przez prowadzącego treści. Liczymy, że dzięki zastosowaniu interaktywnych pomocy dydaktycznych (przy wykorzystaniu zdjęć, filmów, animacji) ułatwimy uczniom rozumienie pojęć i tematów abstrakcyjnych, umożliwiając im naukę na konkretnych przykładach graficznych. Istotną rolę w wykorzystywaniu interaktywnych pomocy dydaktycznych w naszej szkole odgrywać będzie angażowanie uczniów w przygotowanie lekcji oraz potrzebnych do niej źródeł.

 

Zmiany w Statucie Szkoły

Szczegóły

Dyrektor Szkoły uprzejmie informuje, iż uchwałą Rady Pedagogicznej zostały wprowadzone zmiany w Statucie Szkoły, które będą obowiązywać od 1 grudnia 2018 r.

W tekście ujednoliconym statutu zmiany zostały napisane wytłuszczonym drukiem i dotyczą § 99, § 118, § 121 i § 127.

Statut ze zmianami jest do pobrania w zakładce "Dokumenty".

 

Spotkanie z Mistrzem Świata w biegu na 800 metrów Adamem Kszczotem

Szczegóły

W dniu 4 października 2018 roku uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  w Dąbrowie nad Czarną wzięli udział w spotkaniu z Mistrzem Świata w biegu na 800 metrów Adamem Kszczotem. Pan Adam swoją postawą, skromnością i życzliwością ujął wszystkich, którzy licznie zebrali się na sali gimnastycznej w Mniszkowie. Spotkanie prowadził Pan Rafał Marszałek – pierwszy trener Adama, a obecnie Dyrektor Szkoły. Po części artystycznej odbyły się biegi na 80 i 800 metrów w różnych kategoriach wiekowych. 

W biegu na 800 metrów szkół podstawowych zwyciężył Filip Rusek, a na trzecim miejscu „zameldował” się Adrian Lewandowski. W kategorii klas gimnazjalnych w biegu na 80 metrów zwyciężył Hubert Konieczny, a w biegu na 800 drugie miejsce zajęła Wiktoria Ogłoza. 

Wszyscy uczniowie naszych szkół godnie reprezentowali Gminę Aleksandrów. 

Dyrektorowi Rafałowi Marszałkowi dziękujemy za zaproszenie i ubogacenie nas wspaniałą osobowością Mistrza Świata Adama Kszczota. Dziękujemy wszystkim organizatorom spotkania. 

Aneta Gwarda i Wiesław Wieczorkowski

 
 
   
© by Wojciech Wójcik