Slider

  • images/slide/1.jpg
  • images/slide/2.jpg
  • images/slide/3.jpg
   

logo

   

Aktualności

"Teaching SEN children" - POWERSE - Projekt ?Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej?

Szczegóły

Projekt "Teaching SEN children" (Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt złożony przez Gminę Aleksandrów, napisany przez nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną otrzymał akceptację i dofinansowanie z  Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie.

W projekcie "Teaching SEN children" uczestniczyć będzie pięciu nauczycieli Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną, z terenu wiejskiej gminy Aleksandrów, którzy  pracują z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczęszczającymi do klas ogólnodostępnych jak i w trybie indywidualnym. 

Głównym celem projektu  jest wzrost wiedzy i doświadczenia uczestników w zakresie innowacyjności w kształceniu dzieci SEN, co ma związek ze zmianami, które są wprowadzane do szkolnictwa, a które stanowiły priorytet MEN na rok szkolny 2013/2014. Kolejnym celem projektu jest podnoszenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim przez nauczycieli, oraz wykorzystywanie go jako narzędzia do rozwoju zawodowego w różnych międzynarodowych projektach edukacyjnych.

W rezultacie, uczestnicy nabędą nowe umiejętności, które będą wykorzystywać w codziennej pracy z uczniami, co wpłynie na podniesienie jakości nauczania.

W trakcie trwania projektu beneficjenci podejmą działania przygotowujące do udziału w szkoleniu zagranicznym:

- przygotowanie językowe i kulturowe;

- opracowanie materiałów metodycznych niezbędnych do realizacji projektu; 

Uczestnicy projektu odbędą pięciodniowe szkolenie w instytucji szkoleniowej w Grecji.

Po szkoleniu nauczyciele podejmą działania upowszechniające, ewaluacyjne i promocyjne:

- wdrożenie nowej wiedzy i umiejętności w pracy z uczniami SEN (opracowanie indywidualnych programów nauczania, pomocy dydaktycznych, itp.)

- dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami z terenu Gminy Aleksandrów poprzez stworzenie i udostępnienie bazy dydaktycznej przeznaczonej do pracy z uczniami SEN, prowadzenie rad samokształceniowych;

- dokonanie autoewaluacji oraz ewaluacji całego projektu

- promowanie idei uczenia się przez całe życie poprzez prezentowanie sprawozdań z pobytu zagranicą nauczycielom z terenu Gminy Aleksandrów, oraz zamieszczanie informacji w prasie lokalnej.

 

Uroczyste otwarcie nowoczesnej ekopracowni

Szczegóły

Uroczyste otwarcie ekopracowni

W dniu 15 grudnia 2014 r. w Szkole Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną odbyło się bardzo uroczyste otwarcie nowoczesnej ekopracowni. Projekt te został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi poprzez dotację w ramach konkursu pn. ?Moja wymarzona ekopracownia?. Szkoła Podstawowa w Dąbrowie nad Czarną na realizacje projektu pod nazwą ?Nowoczesna ekopracownia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie nad Czarną? otrzymała dofinansowanie w wysokości 29 248 zł. Całkowita wartość ekopracowni to: 31 839 zł. W ramach tego projektu uczniowie korzystają z ekopracowni, która pozwala na prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu wiedzy o przyrodzie przy wykorzystaniu nowoczesnych pomocy edukacyjnych - m. in. tablicy interaktywnej i bardzo nowoczesnego oprogramowania a także wielu innych pomocy przyrodniczych. Zostały zakupione również nowe meble. W ramach tego projektu została również wyremontowana i odnowiona sala lekcyjna dzięki funduszom organu prowadzącego szkołę - Gminy Aleksandrów. Podczas tej uroczystości Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi reprezentował Pan Andrzej Czapla ? Wiceprezes Zarządu. Pan Dionizy Głowacki ? Wójt Gminy Aleksandrów, Jerzy Pietruszka ? Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty  w Aleksandrowie oraz Dyrektor szkoły Pan Zdzisław Brandys. Dyrektor Szkoły wraz z delegacją uczniów podziękowali Panu Prezesowi, za dofinansowanie tego projektu. 

Zainteresowanych ekologią prosimy o odwiedzenie strony:  www.zainwestujwekologie.pl

 

Wygrana w konkursie czytelniczym w Paradyżu

Szczegóły

9 grudnia 2014r. w  Paradyżu odbył się finał międzygminnego konkursu czytelniczego ?W świecie baśni Perraulta?. Wzięły w nim udział również uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną: Maja Lisowska, Julia Nejman i Oskar Olczyk ? wszyscy z klasy III pod opieką wychowawczyni Pani Ewy Trojnar. Uczniowie  wybrani zostali w eliminacjach szkolnych rozegranych 2 grudnia spośród uczniów klas II i III.
W etapie finałowym uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną zmierzyli się z dziećmi ze szkół z: Paradyża, Wójcina, Żarnowa, Aleksandrowa, Przyłęka i Sokołowa. Każdy uczestnik konkursu musiał odpowiedzieć pisemnie na 50 bardzo szczegółowych pytań dotyczących baśni Perraulta. Podobnie jak w poprzednich latach poziom wiedzy dzieci był bardzo wysoki. Uczniowie z Dąbrowy znów byli bezkonkurencyjni zajmując dwa najlepsze miejsca. I miejsce zdobyła Maja Lisowska, która bezbłędnie odpowiedziała na wszystkie pytania, a Oskar Olczyk zajął miejsce II, tracąc tylko jeden punkt.
Udział w konkursie pozwolił uczniom podnieść poziom czytelnictwa, pobudzić wyobraźnię i ciekawość świata, rozbudzić zamiłowanie do literatury, uwierzyć  we własne możliwości oraz promować szkołę w środowisku. 

 

Obchody Święta Niepodległości

Szczegóły

12 listopada w Szkole Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Spektakl słowno - muzyczny przygotowany został przez p. Ewe Franczak. Dzień wcześniej - dokładnie w 97 rocznice odzyskania niepodległości przez Polskę poczet sztandarowy naszej szkoły pod opieka p. Bożeny Patrzykąt uczestniczył w Gminnych obchodach tego święta w kościele parafialnym w Dąbrówce.

 

Oddanie do użytku ekopracowni z WFOŚiGW w Łodzi

Szczegóły

31 października 2014 r. oficjalnie do użytku została oddana NOWOCZESNA EKOPRACOWNIA w Szkole Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną.

Pracownia ta została wyposażona w nowe meble szkolne (m.in. szafy, stoliki i krzesła szkolne, biurko nauczycielskie), sprzęt komputerowy (m.in. zestaw interaktywny - tablica z rzutnikiem, laptop, głośniki, aparat fotograficzny), pomoce dydaktyczne (m.in. plansze, preparaty, filmy edukacyjne, deszczomierze) i rośliny doniczkowe. Zamontowane zostały również żaluzje. Gmina Aleksandrów wykonała we własnym zakresie jako wkład własny remont sali (m.in. zamurowanie wnęki, pomalowanie ścian i sufitu, a także wymiana oświatlenia.

 

DEN i ślubowanie pierwszoklasistów

Szczegóły

Dnia 15 października 2014 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie nad Czarną odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej połączona z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.

W tej ważnej i uroczystej chwili licznie przybyli rodzice dzieci oraz zaproszeni goście ? Wójt Gminy Aleksandrów Dionizy Głowacki  oraz  Jerzy Pietruszka - Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty, emerytowani i obecni nauczyciele a także pracownicy szkoły.

Czytaj więcej: DEN i ślubowanie pierwszoklasistów

 

Podziękowania

Szczegóły

Składamy gorące podziękowania wszystkim przybyłym gościom, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość jubileuszu. Zaszczytem dla nas było gościć Was w murach naszej szkoły. Dzięki Wam atmosfera uroczystości była podniosła i niepowtarzalna.

Dziękujemy za przybycie i współtworzenie historii Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną.

Pragniemy również gorąco podziękować przyjaciołom szkoły i sponsorom, bez których pomocy niemożliwe byłoby stworzenie tak wspaniałej oprawy naszej uroczystości. Za wsparcie finansowe i rzeczowe dziękujemy:

-  Dionizemu Głowackiemu - Wójtowi Gminy Aleksandrów i pracownikom Urzędu Gminy w Aleksandrowie;

- Barbarze i Waldemarowi Jęckom, właścicielom firmy WaBa;

-  Monice i Dariuszowi Jędrzejczakom, właścicielom cukierni w Skórkowicach;

- Andrzejowi Borysiewiczowi i Zbigniewowi Grabowskiemu, właścicielom firmy POLTRAK;

- Włodzimierzowi Bieńkowi, właścicielowi Masarni Bieniek.

 

 

150 lat Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną.

Szczegóły

12 września 2014 r. był niezwykłym dniem w życiu naszej szkoły. Tego dnia obchodziliśmy uroczyście jubileusz 150-lecia Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną. 

 

Czytaj więcej: 150 lat Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną.

 

Plac zabaw przy naszej szkole.

Szczegóły

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną  powitali rok szkolny z nowym placem zabaw usytuowanym na terenie przyszkolnym.  Na budowę placu Gmina Aleksandrów pozyskała środki  z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Plac zabaw jest ogólnodostępny dla wszystkich dzieci.  Przy placu zamontowano tablice informacyjne dotyczące realizacji projektu oraz regulamin korzystania z obiektu. Życzymy dzieciom miłej zabawy.

   
 

Witamy w nowym roku szkolnym.

Szczegóły

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

1 września 2014 r. o godz. 8:00 w naszym kościele parafialnym pod wezwaniem św. Piotra i Pawła miała miejsce uroczysta Msza Święta  z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego. Po Mszy Świętej nauczyciele i dzieci wraz z rodzicami udali się do szkolnej świetlicy na pierwsze w tym roku spotkanie. Pan dyrektor Zdzisław Brandys powitał wszystkich zgromadzonych gości, nauczycieli oraz uczniów, życząc wytrwałości i sukcesów w nauce w nowym roku szkolnym.Po przemówieniu, uczniowie ze swoimi wychowawcami udali się do swoich klas.

 

 

Nowoczesna ekopracownia.

Szczegóły

?NOWOCZESNA EKOPRACOWNIA?

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II

w Dąbrowie nad Czarną

Utworzenie pracowni zrealizowane przy udziale środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

w ramach konkursu ?Moja wymarzona ekopracownia?

 

Czytaj więcej: Nowoczesna ekopracownia.

 

IV Dzień Rodzinny

Szczegóły

W sobotnie przedpołudnie, 31 maja 2014 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie nad Czarną odbyło się IV spotkanie z okazji Dnia Rodziny pod hasłem ?Mama, tata i ja?. Każda okazja jest dobra, aby spotkać się i wspólnie spędzić czas, ale ten dzień był szczególny, gdyż świętowaliśmy Dzień Matki, Dzień Ojca oraz Dzień Dziecka.

Dzieci z klas 0-VI przygotowały dla rodziców występy artystyczne ? wiersze, piosenki, tańce i skecz - a wszystko po to, by podziękować im za codzienny trud i serce wkładany w ich wychowanie.

Swoją obecnością zaszczycił nas Wójt Gminy Aleksandrów ? Dionizy Głowacki, który pogratulował dzieciom występów i złożył życzenia uczniom i rodzicom z okazji ich święta.

Później dla dzieci i rodziców zaplanowano gry i zabawy sportowe. Wszyscy mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w grze w siatkówkę, piłkę nożną i innych dyscyplinach.

Na zakończenie uczestnicy spotkali się przy wspólnym poczęstunku. Liczny udział dzieci i rodziców, oraz piękna pogoda sprawiły, że ten dzień minął szczególnie miło. Dziękujemy organizatorom ? Radzie Rodziców i nauczycielom za przygotowanie imprezy.

IV Dzień Rodzinny

IV Dzień Rodzinny

 

Sukces naszych siatkarzy i siatkarek. Awans do finału makroregionów.

Szczegóły

30 maja uczniowie naszej szkoły wzięli udział w turnieju mini piłki siatkowej w Piotrkowie Trybunalskim. W turnieju eliminacyjnym do finału makroregionów uczestniczyło 21 drużyn. W skład zwycięskiej druzyny, trenowanej przez pana Wiesława Wieczorkowskiego, weszli:

1. Rusek Aleksandra

2. Chamernik Patrycja

3. Matyszewska Roksana

4. Sipa Artur

5. Budziński paweł

6. Bernaciak Maksymilian.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy  sukcesów na finałach, które odbędą się 9 czerwca w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Krakowie.

 

Konkurs czytelniczy "W krainie legend".

Szczegóły

27 marca w naszej szkole odbyła się trzecia edycja konkursu czytelniczego organizowanego przez panią Barbarę Włodarczyk. W tegorocznej edycji konkursu, pod hasłem " W krainie legend", uczniowie kl.  I - III doskonalili wiedzę na temat zanjomości polskich legend. Twórczość Anny Świrszczyńskiej przybliżyła dzieciom legendy znane i mniej znane.

Spośród czterech dwuosobowych drużyn rywalizujących w konkursie najlepsi okazali się uczniowie kl. II. Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce   - Julia Nejman i Oskar Olczyk - kl. II

II miejsce - Filip Rusek i Patryk Rygała - kl. II

III miejsce - Łucja Bielicka i Julia Filipowska - kl. III, oraz Maja Lisowska i Michalina Ciach Kl. II.

Ciekawa forma konkursu zachęciła uczniów do sięgania po książkę i częstszego odwiedzania biblioteki.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Konkurs czytelniczy

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE 2014/2015

Szczegóły

NOWE dokumenty rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego i klasy I zarówno dla dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej w Dąbrowie  nad Czarną jak i z poza jej obwodu już są do pobrania z zakładki DOKUMENTY.

 
   
© by Wojciech Wójcik