• images/slide/1.jpg
 • images/slide/2.jpg
 • images/slide/3.jpg
   

logo

   

Aktualności

III Dzień Rodzinny

Szczegóły

W sobotę  15 czerwca w naszej szkole odbył się trzeci już Dzień Rodzinny pod hasłem  ?Mama, tata     i ja?.  Jak co roku, celem spotkania była wspólna zabawa uczniów, rodziców i nauczycieli, oraz omówienie najważniejszych wydarzeń kończącego się roku szkolnego.

Impreza rozpoczęła się od przedstawienia podsumowania realizowanego w szkole projektu Comenius ?Getting  Wet In the Same Rain, Getting Warm In the Same Sun?.  Wszyscy goście obejrzeli  prezentację dokonań w ramach projektu, którą przedstawiły uczennice Amelia Wiśniewska i Paulina Mastalerz.

 Drugą częścią podsumowania była prezentacja stanowisk wszystkich krajów partnerskich. Uczniowie długo przygotowywali się do tego dnia, ale wysiłek się opłacił, ponieważ wszystkie stanowiska prezentowały się wspaniale. Na każdym z nich znajdowały się pamiątki przywiezione z wizyt, foldery   i materiały promujące poszczególne kraje. Uczniowie zadbali również o to, aby ich goście mogli poczuć prawdziwy klimat prezentowanych przez nich państw. Można było posłuchać muzyki hiszpańskiej, tureckiej i greckiej  i  spróbować  potraw i przysmaków , takich jak hiszpańskie tapas, turecką baklawę czy grecką sałatkę. Goście mieli okazję wykazać się wiedzą na temat krajów partnerskich poprzez udział w konkursach przygotowanych przez uczniów.

 Na zakończenie części oficjalnej, Pan Dionizy Głowacki ? Wójt Gminy Aleksandrów  złożył najserdeczniejsze życzenia dzieciom i rodzicom z okazji  niedawno obchodzonych Dni Matki i Dziecka oraz zbliżającego się Dnia Ojca.

Kolejnym punktem programu były konkurencje sportowe z udziałem rodziców i  uczniów, oraz zajęcia artystyczne, podczas których mamy ze swoimi dziećmi tworzyły wspólne prace plastyczne.    

Na zakończenie wszyscy spotkali się przy  poczęstunku, zorganizowanym przez rodziców. Dzień Rodzinny był bardzo udany ze względu na ładna pogodę, miłą i rodzinną atmosferę, a także dużą frekwencję.


Podsumowanie Projektu Comenius

 

Indywidualizacja procesu nauczania - zajęcia z POKLu

Szczegóły

 

Od 5 miesięcy w Szkole Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną realizowany projekt ?Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych na terenie Gminy Aleksandrów realizowany przez Gminę Aleksandrów współfinansowany  ze środków Unie Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ? Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 ? 2013, Priorytet IX ? Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 ? Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Podziałanie 9.1.2 ? Wyrównywani szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W ramach tego projektu 28 uczniów z klas I-III uczestniczy w takich zajęciach jak:

 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych,
 • zajęcia logopedyczne.


Celem głównym projektu jest wsparcie w okresie realizacji tegoż projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

 

 

 

Podsumowanie wyników w nauce za I półrocze roku szkolnego 2012/2013.

Szczegóły

Najlepsi uczniowie :

 

Klasa I

1.       Oliwia Bińkowska

2.       Oskar Olczyk

3.       Julia Nejman

4.       Patryk Rygała

5.       Maja Lisowska

Klasa II

1.       Łucja Bielicka

2.       Zuzanna Anczkiewicz

3.       Andżelika Polewczyk

4.       Bartosz Otręba

Klasa III

1.       Kamila Wójcik

2.       Adam Ząbecki

3.       Dawid Rygała

4.       Milena Wójcik

5.       Paweł Rogulski

Klasa IV

1.       Amelia Wiśniewska        5,09

2.       Anna Waszczyk               5,0

3.       Agata Przybyła                4,9

4.       Natalia Otręba                4,81

5.       Rusek Piotr                      4,45

6.       Stańczyk Aleksandra        4,45

Klasa V

1.       Roksana Matyszewska    4,9

Klasa VI

1.       Paulina Mastalerz            4,9

2.       Dawid Lisowski                 4,7

3.       Katarzyna Baryła              4,7

4.       Krzysztof Biegała             4,6

Oceny wzorowe

Kl. IV

Anna Waszczyk

Amelia Wiśniewska

Kl. VI

Katarzyna Baryła

Krzysztof Biegała

Katarzyna Krawiec

Dawid Lisowski

Paulina Mastalerz

  

Wyniki konkursów:

Czytaj więcej: Podsumowanie wyników w nauce za I półrocze roku szkolnego 2012/2013.

 

Góra Grosza - podsumowanie

Szczegóły

XIII edycja akcji charytatywnej "Góra Grosza" organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom dobiegła końca. W tym roku uczniowie naszej szkoły zebrali 500 zł, wspomagając dzieci wychowujace się w domach dziecka i rodzinach zastępczych. Pieniądze zostały przekazane na konto Fundacji.

Samorząd Uczniowski dziękuje wszystkim zaangażowanym w akcję, a w szczególności uczniom klasy II, którzy zebrali najwięcej złotych monet.

Góra Grosza - podsumowanie

 

Warsztaty w Opocznie - Comenius

Szczegóły

11 grudnia uczniowie naszej szkoły uczestniczący w projekcie Comenius wyjechali na warsztaty ludowe w Muzeum Regionalnym w Opocznie. Celem warsztatów było poznanie tradycji i obrzędów naszego regionu. Dzieci dowiedziały się o  historii muzeum i zebranych w nim eksponatów oraz wykonywały opoczyńskie ozdoby choinkowe. Dzięki temu mogły podzielić się nowymi umiejętnosciami z partnerami projektu. Aby zaprezentować im elementy naszej kultury uczniowie wyszyli piękne serwetki ozdobione haftem ludowym. Zostały one wysłane do partneskich szkół.

 

Warsztaty w Opocznie

 

Comenius Quiz

Szczegóły

7 grudnia odbył się konkurs wiedzy o realizowanym w naszej szkole projekcie Comenius "Getting Wet in the Same Rain, getting Warm in the Same Sun". Wzięli w nim udział uczniowie uczęstniczący w projekcie, wykazując się wiedzą na temat krajów partnerskich oraz zrealizowanych dotychczas zadań. Najlepsi okazali się:

Aleksandra Stańczyk - I miejsce

Paulina Mastalerz - II miejsce

Artur Chamernik - III miejsce.

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Comenius Quiz

 

Andrzejki

Szczegóły

Andrzejki 2012

 

Góra Grosza

Szczegóły

Góra Grosza - XIII edycja

 

Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w Gminie Aleksandrów

Szczegóły

Od 1 sierpnia 2012r. w ramach Priorytetu IX ?Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach? i Działania 9.1.2 ?Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych ? Gmina Aleksandrów rozpoczęła realizację we wszystkich szkołach podstawowych, w tym w Dąbrowie nad Czarną Projekt ?Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Aleksandrów?. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest zarządzany przez Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Aleksandrowie i zakończy się 30.06.2013 roku.

 Cele projektu

 Celem głównym projektu jest wsparcie w okresie realizacji tegoż projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

 Cele szczegółowe:

 1. zapewnienie każdemu dziecku, objętemu wsparciem, w ramach projektu, oferty edukacyjno ? wychowawczo ? profilaktycznej zgodnej z indywidualnymi potrzebami
  i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, w okresie do końca trwania projektu,
 2. stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiającym
  i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne o okresie do końca trwania projektu,
 3. Zminimalizowanie trudności w uczeniu się u 80% uczniów klas I-III, uczestniczących
  w projekcie w okresie do końca trwania projektu,
 4. rozwijanie zainteresowań poprzez realizowanie zajęć dodatkowych u 80% uczniów klas
  I-III w okresie do końca trwania projektu.

 Zasady ogólne

 

Projektem objęci będą uczniowie/uczennice kl. I-III ze  Szkoły Podstawowej
w Dąbrowie nad Czarną, którzy w wyniku diagnozy zostali objęci zajęciami. W ramach działań  zostaną zorganizowane:

 1) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożone dysleksją w wymiarze 30h, jedna grupa,

 2) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w wymiarze 30h, jedna grupa,

 2) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w wymiarze 30h, jedna grupa,

 3) zajęcia logopedyczne, w łącznym wymiarze 42h, dwie grupy,

 

 

Zawody sportowe na "Orliku"

Szczegóły

Na kompleksie boisk sportowych ?Orlik? w Dąbrowie nad Czarną w dniu 12 września 2012 roku odbyły się eliminacje III edycji Turnieju ?Orlika? w piłce nożnej o Puchar Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska w kategorii dziewcząt i chłopców w przedziale wiekowym 12 ? 13 lat. Po bardzo ciekawej i interesującej rywalizacji w kategorii dziewcząt klasyfikacja przedstawiała się następująco: I miejsce Dąbrowa nad Czarną I, II miejsce: Dąbrowa nad Czarną II, III ? reprezentacja Skotnik. Wśród chłopców kolejność była następująca: I miejsce Dąbrowa nad Czarną I, II miejsce - Aleksandrów , III - Skotniki. Każdy z uczestników turnieju dostał pamiątkową koszulkę, a kapitanowie drużyn odebrali dyplomy i puchary, które wręczał Dionizy Głowacki - Wójt Gminny Aleksandrów. Drużyny, które zajęły I miejsca wywalczyły prawo udziału w eliminacjach wojewódzkich. Była to kolejna udana impreza sportowa zorganizowana na kompleksie boisk ?Orlik? w Dąbrowie nad Czarną.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Szczegóły

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Szkoły Podstawowej

w Dąbrowie nad Czarną

w sprawie organizacji roku szkolnego

z dnia 11 września 2012r.

 

Na podstawie p5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz p3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie nad Czarną w porozumieniu z Organami Szkoły ustala dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2012/2013.

- 2 listopada 2012 r.

- sprawdzian w klasie VI - 4 kwietnia 2013 r.

- 2 maja 2013 r.

- Dzień Patrona Szkoły - 17 maja 2013 r.

31 maja 2013 r.

Dzień Dziecka - 3 czerwca 2013 r.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

Szczegóły

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 rozpocznie się w kościele Mszą Świętą 3 września 2012 roku o godz. 8.00.

Następnie po rozpoczęcie nowego roku szkolnego na świetlicy szkolnej odbędą sie pierwsze spotkania uczniów ze swoimi wychowawcami.

 

Podręczniki na rok szkolny 2012/2013

Szczegóły

W zakładce podręczniki znajduję się wykaz podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2012/2013.

 

Wycieczka edukacyjna do Centrum Nauki "Kopernik"

Szczegóły

9 maj 2012r. odbyła się wycieczka edukacyjna dla uczniów naszej szkoły do Warszawy. Głównym punktem programu wycieczki, była wizyta uczniów i nauczycieli w Centrum Nauki "Kopernik". Wycieczka była jednym zadań projektu "Inwestycja w dzieci przyszłością Gminy Aleksandrów" realizowanego w Szkole Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną od 2 stycznia 2012 r.

Centrum Nauki - Kopernik

 

Gazetki szkolne w ramach zajęć z POKL

Szczegóły

Poniżej dostępne numery gazetek:

Numery gazetek
Numer 1 pobierz
Numer 2 pobierz
Numer 3 pobierz
Numer 4 pobierz
Numer 5 pobierz
Numer 6 pobierz
 
   
© by Wojciech Wójcik