• images/slide/1.jpg
  • images/slide/2.jpg
  • images/slide/3.jpg
   

logo

   

Aktualności

Ferie w szkole

Szczegóły

W okresie ferii zimowych Szkoła Podstawowa w Dąbrowie nad Czarną w ramach projektu Comenius, organizuje warsztaty fotograficzne, a także planuje wyjazd do kina. Będzie również realizować zajęcia z dziećmi w ramach projektu pod tytułem ?Inwestycja w dzieci przyszłością Gminy Aleksandrów? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Zostaną zorganizowane również zawody sportowe.

 

 

Nabór na zajęcia pozalekcyjne z POKL

Szczegóły

W związku z przyznaniem Gminie Aleksandrów dofinansowania do realizacji wniosku o dofinansowanie realizacji projektu projektu ?Inwestycja w dzieci przyszłością Gminy Aleksandrów? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich zgodnie z Umową o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.05.00-10-375/10-00 Szkoła Podstawowa w Dąbrowie nad Czarną prowadzi nabór na zajęcia prowadzone nieodpłatnie w systemie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego w kl. V ? VI, języka polskiego w kl. V, matematyki w kl. VI i informatyki w kl. IV i V w okresie luty 2012 ? czerwiec 2012 w Szkole Podstawowej w Dąbrowie nad |Czarną w wymiarze 2 razy po 2 godziny tygodniowo dla ucznia.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (12 dzieci w każdej grupie), decyzję o zakwalifikowaniu ucznia na odpowiednie zajęcia podejmie Komisja rekrutacyjna biorąc pod uwagę: oceny roczne; opinie nauczycieli; rozmowy z rodzicami; wskazania PPP; wyniki sprawdzianów zewnętrznych i wyniki testu kwalifikacyjnego a także niski dochód na członka rodziny. Dla potrzeb realizacji projektu będzie uruchomiony dodatkowy kurs autobusu szkolnego po zajęciach dodatkowych.

 

 

Ślubowanie uczniów kl. I

Szczegóły

Dnia 26 października 2011 w Szkole Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną odbyło się ślubowanie uczniów klasy I. Tego dnia pierwszoklasiści przygotowywani do tej uroczystości przez panią Barbarę Wieczorkowską zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie oraz wokalne. Po udanym występie artystycznym złożyły uroczyste ślubowanie w obecności Sztandaru Szkoły. Kolejnym punktem uroczystości było pasowanie uczniów przez dyrektora szkoły pana Zdzisława Brandysa. Ten ważny moment uczniowie przypieczętowali swoim kciukiem w kronice szkolnej, a ich  rodzice złożyli podpis. Następnie ksiądz Adam Głuszka poświęcił uczniom plecaki i przybory szkolne. Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni goście, rodzice oraz uczniowie klasy I i II udali się na słodki poczęstunek.


Ślubowanie pierwszoklasistów

 

Dzień Edukacji Narodowej

Szczegóły

13 października 2011r. w Szkole Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wszystkich zgromadzonych powitał dyrektor Zdzisław Brandys.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Aleksandrów - pan Dionizy Głowacki, Przewodniczący Rady Gminy - pan Tomasz Kowalski, Kierownik GZOKSiTu - pan Jerzy Pietruszka, ks. proboszcz - Janusz Stanek a także emerytowani nauczyciele.
Uczniowie klasy drugiei i trzeciej dedykowali nauczycielom oraz pracownikom oświaty wiersze i piosenki.
Haslo "Sercem za serce" oraz piękne kwiaty odzwierciedlały uczucia dzieci.
Akademia została przygotowana przez panie Barbarę Włodarczyk i Ewę Trojnar.
Za wyróżniającą pracę przyznane zostały nagrody Wójta Gminy i Dyrektora Szkoły.

Akademia w wykonaniu dzieci

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012

Szczegóły

Witamy w Roku Szkolnym 2011/2012

1 września miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012.

Rok szkolny rozpoczęty został  Mszą Św. odprawionej przez ks. proboszcza Janusz Stanka w kościele w Dąbrowie nad Czarną

Następnie w uroczystym pochodzie uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami przeszli do budynku szkoły. Dalsza część odbyła się na świetlicy szkolnej.
Na początku uroczystości wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano Hymn Polski.
Pan dyrektor Zdzisław Brandys powitał wszystkich zgromadzonych gości, nauczycieli oraz uczniów. Następnie został odczytany list Rzecznika Praw Dziecka, pana Marka Michalaka.
Po zakończonej uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas.

Życzymy wszystkim uczniom naszej szkoły wielu sukcesów w nowym roku szkolnym.


 Złożenie kwiatów pod pomnikiem

 
   
© by Wojciech Wójcik