• images/slide/1.jpg
 • images/slide/2.jpg
 • images/slide/3.jpg
   

logo

   

Aktualności

Góra Grosza - podsumowanie

Szczegóły

XIII edycja akcji charytatywnej "Góra Grosza" organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom dobiegła końca. W tym roku uczniowie naszej szkoły zebrali 500 zł, wspomagając dzieci wychowujace się w domach dziecka i rodzinach zastępczych. Pieniądze zostały przekazane na konto Fundacji.

Samorząd Uczniowski dziękuje wszystkim zaangażowanym w akcję, a w szczególności uczniom klasy II, którzy zebrali najwięcej złotych monet.

Góra Grosza - podsumowanie

 

Warsztaty w Opocznie - Comenius

Szczegóły

11 grudnia uczniowie naszej szkoły uczestniczący w projekcie Comenius wyjechali na warsztaty ludowe w Muzeum Regionalnym w Opocznie. Celem warsztatów było poznanie tradycji i obrzędów naszego regionu. Dzieci dowiedziały się o  historii muzeum i zebranych w nim eksponatów oraz wykonywały opoczyńskie ozdoby choinkowe. Dzięki temu mogły podzielić się nowymi umiejętnosciami z partnerami projektu. Aby zaprezentować im elementy naszej kultury uczniowie wyszyli piękne serwetki ozdobione haftem ludowym. Zostały one wysłane do partneskich szkół.

 

Warsztaty w Opocznie

 

Comenius Quiz

Szczegóły

7 grudnia odbył się konkurs wiedzy o realizowanym w naszej szkole projekcie Comenius "Getting Wet in the Same Rain, getting Warm in the Same Sun". Wzięli w nim udział uczniowie uczęstniczący w projekcie, wykazując się wiedzą na temat krajów partnerskich oraz zrealizowanych dotychczas zadań. Najlepsi okazali się:

Aleksandra Stańczyk - I miejsce

Paulina Mastalerz - II miejsce

Artur Chamernik - III miejsce.

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Comenius Quiz

 

Andrzejki

Szczegóły

Andrzejki 2012

 

Góra Grosza

Szczegóły

Góra Grosza - XIII edycja

 

Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w Gminie Aleksandrów

Szczegóły

Od 1 sierpnia 2012r. w ramach Priorytetu IX ?Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach? i Działania 9.1.2 ?Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych ? Gmina Aleksandrów rozpoczęła realizację we wszystkich szkołach podstawowych, w tym w Dąbrowie nad Czarną Projekt ?Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Aleksandrów?. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest zarządzany przez Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Aleksandrowie i zakończy się 30.06.2013 roku.

 Cele projektu

 Celem głównym projektu jest wsparcie w okresie realizacji tegoż projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

 Cele szczegółowe:

 1. zapewnienie każdemu dziecku, objętemu wsparciem, w ramach projektu, oferty edukacyjno ? wychowawczo ? profilaktycznej zgodnej z indywidualnymi potrzebami
  i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, w okresie do końca trwania projektu,
 2. stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiającym
  i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne o okresie do końca trwania projektu,
 3. Zminimalizowanie trudności w uczeniu się u 80% uczniów klas I-III, uczestniczących
  w projekcie w okresie do końca trwania projektu,
 4. rozwijanie zainteresowań poprzez realizowanie zajęć dodatkowych u 80% uczniów klas
  I-III w okresie do końca trwania projektu.

 Zasady ogólne

 

Projektem objęci będą uczniowie/uczennice kl. I-III ze  Szkoły Podstawowej
w Dąbrowie nad Czarną, którzy w wyniku diagnozy zostali objęci zajęciami. W ramach działań  zostaną zorganizowane:

 1) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożone dysleksją w wymiarze 30h, jedna grupa,

 2) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w wymiarze 30h, jedna grupa,

 2) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w wymiarze 30h, jedna grupa,

 3) zajęcia logopedyczne, w łącznym wymiarze 42h, dwie grupy,

 

 

Zawody sportowe na "Orliku"

Szczegóły

Na kompleksie boisk sportowych ?Orlik? w Dąbrowie nad Czarną w dniu 12 września 2012 roku odbyły się eliminacje III edycji Turnieju ?Orlika? w piłce nożnej o Puchar Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska w kategorii dziewcząt i chłopców w przedziale wiekowym 12 ? 13 lat. Po bardzo ciekawej i interesującej rywalizacji w kategorii dziewcząt klasyfikacja przedstawiała się następująco: I miejsce Dąbrowa nad Czarną I, II miejsce: Dąbrowa nad Czarną II, III ? reprezentacja Skotnik. Wśród chłopców kolejność była następująca: I miejsce Dąbrowa nad Czarną I, II miejsce - Aleksandrów , III - Skotniki. Każdy z uczestników turnieju dostał pamiątkową koszulkę, a kapitanowie drużyn odebrali dyplomy i puchary, które wręczał Dionizy Głowacki - Wójt Gminny Aleksandrów. Drużyny, które zajęły I miejsca wywalczyły prawo udziału w eliminacjach wojewódzkich. Była to kolejna udana impreza sportowa zorganizowana na kompleksie boisk ?Orlik? w Dąbrowie nad Czarną.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Szczegóły

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Szkoły Podstawowej

w Dąbrowie nad Czarną

w sprawie organizacji roku szkolnego

z dnia 11 września 2012r.

 

Na podstawie p5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz p3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie nad Czarną w porozumieniu z Organami Szkoły ustala dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2012/2013.

- 2 listopada 2012 r.

- sprawdzian w klasie VI - 4 kwietnia 2013 r.

- 2 maja 2013 r.

- Dzień Patrona Szkoły - 17 maja 2013 r.

31 maja 2013 r.

Dzień Dziecka - 3 czerwca 2013 r.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

Szczegóły

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 rozpocznie się w kościele Mszą Świętą 3 września 2012 roku o godz. 8.00.

Następnie po rozpoczęcie nowego roku szkolnego na świetlicy szkolnej odbędą sie pierwsze spotkania uczniów ze swoimi wychowawcami.

 

Podręczniki na rok szkolny 2012/2013

Szczegóły

W zakładce podręczniki znajduję się wykaz podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2012/2013.

 

Wycieczka edukacyjna do Centrum Nauki "Kopernik"

Szczegóły

9 maj 2012r. odbyła się wycieczka edukacyjna dla uczniów naszej szkoły do Warszawy. Głównym punktem programu wycieczki, była wizyta uczniów i nauczycieli w Centrum Nauki "Kopernik". Wycieczka była jednym zadań projektu "Inwestycja w dzieci przyszłością Gminy Aleksandrów" realizowanego w Szkole Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną od 2 stycznia 2012 r.

Centrum Nauki - Kopernik

 

Gazetki szkolne w ramach zajęć z POKL

Szczegóły

Poniżej dostępne numery gazetek:

Numery gazetek
Numer 1 pobierz
Numer 2 pobierz
Numer 3 pobierz
Numer 4 pobierz
Numer 5 pobierz
Numer 6 pobierz
 

Konkurs czytelniczy "W baśniowym świecie"

Szczegóły

24 kwietnia w naszej szkole odbył się konkurs czytelniczy ?W baśniowym świecie?. Uczestniczyły w nim drużyny z klas II, III i IV.
Pierwszy etap konkursu składał się z zestawów pytań sprawdzających znajomość treści baśni H.Ch. Andersena, J. W. Grimm i Ch. Perraulta.
Drugi etap to zadania rozwijające myślenie, pamięć, spostrzegawczość i czytanie ze zrozumieniem.
Uczniowie rozwiązując zadania oprócz wzbogacania wiedzy, świetnie się bawili, z wielkim zaangażowaniem przystępowali do kolejnych zadań.
Wyniki rywalizacji były następujące:
I miejsce ? klasa III 
II miejsce ? klasa II
III miejsce ? klasa IV.
Konkurs przygotowały i przeprowadziły panie Ewa Trojnar i Barbara Włodarczyk.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu.

Konkurs czytelniczy

 

Wizyta uczniów i nauczycieli w Hiszpanii w ramach partnerskiego projektu szkół Comenius

Szczegóły

W dniach 28.03 ? 01.04.2012 r. odbyło się drugie  międzynarodowe spotkanie  nauczycieli współpracujących w ramach projektu Comenius , ?Getting Wet In the Same Rain, Getting Warm In the Same Sun?. Tym razem spotkanie miało miejsce w Szkole Podstawowej w Cintruenigo w Hiszpanii. W wyjeździe uczestniczyli p. Teresa Stańczyk-Rusek, p. Anna Rosińska, p. Zdzisław Brandys oraz  uczniowie klasy VI, Justyna Nowicka, Marta Przybyła, Weronika Kulawiak, Anita Rusek, Błażej Żarski oraz Dominik Pramka.

 

Wizyta w Hiszpanii

Czytaj więcej: Wizyta uczniów i nauczycieli w Hiszpanii w ramach partnerskiego projektu szkół Comenius

 

Zajęcia pozalekcyjne z POKL

Szczegóły

W Szkole Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną od 6 lutego 2012r. realizowane są zajęcia w ramach projektu ?Inwestycja w dzieci przyszłością Gminy Aleksandrów? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.5. Zajęcia z j. polskiego, j. angielskiego, matematyki i informatyki odbywają się po 2 razy w tygodniu po 2 godziny.

 

Zajęcia z j. angielskiego

Czytaj więcej: Zajęcia pozalekcyjne z POKL

 
   
© by Wojciech Wójcik